FYRBODAL

Social Ekonomi Fyrbodal

Social Ekonomi Fyrbodal, SEF, är en ideell förening som syftar till att skapa samarbete mellan aktörer i den sociala ekonomin, samt bevaka sektorns intressen och söka medel eller bistå vid ansökan om det gynnar den sociala ekonomin i Fyrbodal.

Vi har till exempel administrerat utlysningar och stöttat projekt som sökt medel från Samhällsentreprenörskap, bevakat utlysningar av medel och spridit information, samt verkar fortsatt för samverkan mellan föreningslivet i stort och offentlig sektor. Våra medlemsförenings finns med i olika samverkansgrupper allt ifrån regionalt till kommunalt.

Våra större medlemmar är Hela Sverige ska leva Fyrbodal, Studieförbundet Vuxenskolan, Coompanion, RF-SISU med flera, och sedan har vi många små, enskilda föreningar som medlemmar. 

 • ABF Fyrbodal
 • ASF Resurs
 • Bilda
 • Frivilligcentrum Uddevalla
 • Skolidrotten Tanum
 • Hjärtum integrationsförening
 • Hembygdsgårdar
 • Frivilligcentrum Uddevalla
 • Ibn Rushd
 • Leader Dalsland m fl
 • Herrestads församling
 • Funktionsrätt Fyrbodal
 • Röda korset Vänersborg
 • Bottna inköpsförening
 • Västergötlands bildningsförbund
 • Sensus Bengtsfors/Dalsland
 • Sensus Uddevalla
 • Servicekompaniet Vänersborg ek för
 • Studiefrämjandet Fyrbodal
 • Studieförbundet Vuxenskolan Väst
 • Unga örnar Väst
 • Vi unga Västra
 • Restad gård utbildning AB svb
 • Rödakorset
 • Svenska kyrkan Dalaberg
 • Kosters företagarförening
 • Trollhättan sim
 • Parasporten
 • Pingstkyrkan
 • Rödakorset Trollhättan
 • ASF Resurs
 • Brålanda Rödakorskrets
 • Rädda barnen

Årsberättelse 2022

Verksamhet
Det tidigare Vinnovaprojektet som vi skrev om till ett IOP-projekt med VGR, och som regionen krävde medfinansiering till, jobbade vi vidare med under våren 2022. Till slut ändrade sig VGR och godkände att vi inte hade medfinansiering. Lotta Åberg hos oss och Ulla Herlitz i Göteborg hade huvudansvaret för att färdigställa projektet och skicka in det. Vi höll ett flertal digitala och fysiska.

Vi jobbade vidare med NAD-projektet under våren, samt försökte få till en fortsättning, men det gick inte. Resultatet av projektet i VGR var 630 matchade individerna under insatsperioden, fördelade enligt följande:

 • 70 procent kvinnor, 30 procent män
 • 55 procent mellan 20 – 35 år, 25 procent mellan 35-50 år, 15 procent mellan 50-60 år och knappt 5 procent över 60 år
 • Knappt 60 procent av deltagarna befann sig i etableringsprogrammet när vår kontakt med dem startade
 • Drygt 30 procent av deltagarna har fortsatt sin medverkan i föreningen. Ofta med avbrott för coronapandemin
 • 75 procent av deltagarna har fullföljt verksamheten i minst 9 timmar eller vid fem tillfällen
 • 25 procent av deltagarna har avbrutit sin verksamhet av olika anledningar eller att den runnit ut i sanden

Det var ett antal fysiska SER-möten. Den 1 januari var det gemensamma diskussioner mellan SER och RÖS, som blev lite konstigt då inte alla inom social ekonomi uppfattat vad själva frågan var. Möte 11 mars i Göteborg, 2 juni i Trollhättan , 24 augusti i Göteborg och 24 november i Göteborg. Under året har rollerna inom SER och Överenskommelsen (RÖS) diskuterats, samt en oklar omorganisation inom Västra Götalandsregionen. Det har inte verkat som att politiken riktigt haft klart för sig skillnaden mellan SER och RÖS, vilket naturligtvis förvirrat. Regionen ville ha klart en omorganisation innan årsskiftet, men så blev det inte.

HSSL hade en tvådagarskonferens på hösten där vi deltog.

Alla plattformarna för social ekonomi hade arrangemang på Frivilligdagen den 5 december. Hos oss arrangerades det av Studieförbundet Vuxenskolan, som hade aktiviteter i Uddevalla och Åmål. I Åmål var det ett dagarrangemang i samverkan med frivilligcentralen där polisen medverkade och pratade om trygghet och de ca 40 frivilliga volontärerna hyllades med fika. I Uddevalla bjöd SV in till ett kvällsarrangemang där frivillig föreningarna fick möjlighet att presentera sin verksamhet och det bjöd bla på dansuppträdande av Vi Unga. Det bjöds på tårta för att hylla frivillig arbetet. Det var 48 personer som deltog.

Under året har det hållits mellan 20 och 25 digitala och fysiska möten kring NAD, IOP, vanliga SER- och SEF-möten och diverse extramöten med regionen som antingen Marie eller Lotta gått på. De har gjort det på betald arbetstid, annars hade det varit omöjligt helt utan finansiering.