LÄSA MER

Från idé till IOP – en guide för dig som vill utveckla ett idéburet offentligt partnerskap. (Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället, 2022)

Kärt barn har många namn – om det civila samhället. (Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället, 2022)

Bygga upp en ekonomi som fungerar för människor – en handlingsplan för den sociala ekonomin meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén samt Regionkommittén. (Document 52021DC0778, COM/2021/778 final)

Hur talar vi om för andra vilken nytta vi gör? Föreningarnas metodguide. (Göteborgsregionens sociala ekonomi, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, 2012)

Social ekonomi i Västra Götaland Vi bidrar till det goda livet – den sociala ekonomin främjar regional utveckling, entreprenörskap, nyföretagande och sysselsättning. (Västra Götalandsregionen, 2008)

Vision Det goda livet (Västra Götalandsregionen, 2005)

Social ekonomi i EU-landet Sverige – tradition och förnyelse i samma begrepp. (Inrikesdepartementet Ds 1998:48)