Social ekonomi i Västra Götaland

Vi gör samhället bättre

Det finns fyra delregionala nätverk för social ekonomi i Västra Götaland – i Skaraborg, Sjuhärad, Fyrbodal och Göteborgsregionen. Tillsammans representerar vi tusentals medlemmar i föreningar, organisationer, kooperativ eller liknande sammanslutningar. Människor som varje dag på olika sätt ägnar tid för att hjälpa andra och varandra, för att göra samhället bättre. Vi arbetar för att stärka och synliggöra den sociala ekonomins roll i samhällsutvecklingen genom att

  • främja samverkan mellan medlemmarna
  • utgöra samarbetsorgan för den sociala ekonomins aktörer
  • bevaka och förmedla områden av intresse
  • föra dialog med politiker och andra beslutsfattare
  • verka som mellanhandsorganisation för samhälleligt stöd
  • söka och driva informations- och utvecklingsprojekt