Är idéburna organisationer lösningen?

Är idéburna organisationer lösningen?

Välkommen till vårens viktigaste välfärdsdiskussion!

fredag 24 mars, 9.00 – 12.30,  MATSMAK, Drakegatan 1, Göteborg

Välkommen till ett samtal om hur Sveriges viktigaste samhällsbärare kan få större utrymme och möjlighet att göra mer för fler! Samtalet är riktat till idéburna organisationer, civilsamhällesorganisationer, politiker och tjänstemän inom kommun och region.

Anmäl dig senast den 20 mars till Famna med namn och vilken organisation du representerar till jesper.landin@famna.org

Arrangörer för samtalet är Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd och arbetsgivarorganisationen Fremia.